Ad Code

વર્ષ 2023-24 ઘટાડેલ અભ્યાસક્રમ અનુસાર પ્રશ્નપત્ર પરીરૂપ, બ્લુ પ્રિન્ટ, પ્રશ્નપત્રનું માળખું, નમુનાનું પ્રશ્નપત્ર


 શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-24 માટે NCERT દ્વારા ઘટાડેલ અભ્યાસ અનુસાર ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ, ગાંધીનગર અને ગુજરાત માદ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માદ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા સુચિત પ્રશ્નપત્ર પરીરૂપ, બ્લુ પ્રિન્ટ, પ્રશ્નપત્રનું માળખું, નમુનાનું પ્રશ્નપત્ર

Post a Comment

0 Comments

Close Menu