Ad Code

STANDARD 10 ENGLISH UNIT 01 IMPROVE YOUR VACABULARY

  • મિત્રો, અહિં તમને ગુજરાતી શબ્દ અને તેની નીચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરો આપવામાં આવેલા છે. 
  • તમારે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોને ડ્રેગ કરીને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવી સાચો અંગ્રેજી શબ્દ બનાવવાનો છે.
PART 1


PART 2


PART 3


Post a Comment

0 Comments

Close Menu